Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillbaka

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR Doktorand i farmaceutisk vetenskap - Behandling av afrikansk sömnsjuka

Vid Sahlgrenska akademins enhet för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism (www.pkdm.se) bedrivs forskning med syfte att förbättra läkemedelsbehandling av globala infektionssjukdomar med kombinationer av existerande och nya kemoterapeutika.

Titel på projektet: Utveckling av oral behandling av afrikansk sömnsjuka

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå för doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap motsvarar studier om sammanlagt 240 högskolepoäng. Utbildningen består i att genomföra ett vetenskapligt projekt. Inom projektet ingår att presentera uppnådda forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser och att delta i seminarieverksamhet vid den egna avdelningen. I utbildningen ingår därutöver kurser på forskarnivå med godkänt resultat om minst 30 högskolepoäng. Därtill ska doktoranden självständigt skriva en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå i farmaceutisk vetenskap se den allmänna studieplanen: http://sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/1532/1532714_allm--n-studieplan-farmaceutisk-vetenskap-2015.pdf

Projekt
Behandling av afrikansk sömnsjuka i sent stadium innebär idag intravenösa infusioner av läkemedlet eflornitin. Detta doktorandprojekt avser undersöka om även oral behandling är möjlig vilket skulle väsentligt förenkla logistik och innebära att behandling kan erbjudas fler drabbade. Projektet kommer att bygga på icke-kliniska studier in vitro och in vivo, i kombination med farmakometrik med syfte att optimera doseringsregim.

Projektplan
1. Möjligheten till kompetitiv aktiv intestinal absorption mellan L- och D-enantiomerer av eflornitin undersöks i Ussingkammare, en ex vivo metod för studium av intestinal absorption, likväl som in vivo i djurstudie.
2. Hastigheten, graden och mekanismer för stereoselektiv passage över blod-hjärnbarriären studeras in vivo mha mikrodialys och/eller cellulära in vitro system.
3. Möjligheten till kemisk komplexbildning mellan de två stereoisomererna i magtarmkanalen studeras som möjlig förklaring till varför den mer aktiva L-enantiomeren absorberas i lägre grad än D-formen.
4. Eventuellt synergiska kombinationer av L-eflornitin med sulindac eller nifurtimox kan studeras i odlade parasiter inom externt samarbete.
5. Resultat från ovan försök kommer att förenas med existerande kunskap om eflornitins kroppsomsättning i en fysiologiskt baserad farmakokinetisk/-dynamisk modell för att simulera olika behandlingsstrategier i syfte att optimera oral behandling med eflornitin i kombination med nifurtimox.

Vi ser gärna att kandidaten har erfarenhet av farmakometrisk analys, in vitro och/eller in vivo experimentell metodik av relevans för PKDMPD samt kvantitativ bioanalytisk metodik såsom HPLC-UV eller LC-MS.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.

Doktoranden kommer att deltaga i undervisning av apotekar- och receptariestudenter vid Sahlgrenska akademin, varför det är önskvärt med god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska. 

Anställning

Tidsbegränsad anställning 4 år, med omfattning 100%. Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi. Tillträde enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren, professor Michael Ashton, michael.ashton@gu.se

För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se http://sahlgrenska.gu.se/doktorandportalen

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan ska du bifoga vidimerade kopior som styrker din behörighet, både vad gäller studier på avancerad nivå och engelska B/6. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast 2017-10-16

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?